In gesprek met Adformatie Daily

Met de Adformatie Daily in gesprek met Susanne van Nierop
Ivo Roefs en Ivo Jansch over de nieuw te bouwen app in de strijd
tegen Corona.

Susanne van Nierop is Contend director van de Adformatie
Ivo Roefs is Chief Marketing Officer bij Schuberg Philis
Ivo Jansch CEO / Co-founder at Egeniq and Buildozer